USAID i Impact Hub podržavaju ekonomsko osnaživanje žena i njihovu veću ulogu u privredi

Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) i Impact Hub pokrenuli su danas četvorogodišnji projekat za ekonomsko osnaživanje žena – „Ona zna“ koji radi na ekonomskom osnaživanju žena iz Jablaničkog i Pčinjskog okruga – posebno mladih žena, nezaposlenih i žena sa nižom stručnom spremom.

Istraživanje koje je sprovela SeConS – Grupa za razvojnu inicijativu pokazuje da su u Jablaničkom i Pčinjskom okrugu stope nezaposlenosti žena (starijih od 15 godina) visoke. Podaci iz 2022. godine pokazuju da je 29,6% žena u Jablaničkom okrugu i 35,3% u Pčinjskom okrugu nezaposleno, što ukazuje na potrebu za ciljanim intervencijama. Od ukupnog broja dugotrajno nezaposlenih lica u evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje, žene čine oko 53% u Jablaničkom okrugu i 58% u Pčinjskom okrugu.

„Tokom naredne četiri godine, USAID će finansirati ovaj projekat kako bi se žene osnažile da imaju veću ulogu u ekonomskom razvoju Srbije – posebno u krajevima izvan većih gradskih centara. Verujemo da žene u Srbiji imaju veliki potencijal da više doprinesu privredi. Ali ovaj potencijal se može u potpunosti ostvariti samo kada se uklone barijere koje sprečavaju mnoge žene da uđu i ostanu na tržištu radne snage“, rekla je Bruk Ajšam, direktorka misije USAID-a u Srbiji.

„Nema sumnje da je Zakonom o rodnoj ravnopravnosti znatno unapređen nacionalni pravni osnov i usklađen sa pravnim tekovinama Evropske unije, a naročito u oblasti rada, zapošljavanja i samozapošljavanja, čime su stvoreni normativni uslovi za ravnopravan tretman preduzetnica u našem društvu i za povećanje zapošljivosti žena. Sa druge strane, prema podacima Agencije za privredne registre (APR) za 2023. godinu, od ukupnog broja registrovanih privrednih društava među zastupnicima privrednih društava je 74,5 odsto muškaraca i samo 25,5 odsto žena. Prema podacima iz registara koje vodi APR, žene ni u jednom registru nisu brojnije od muškaraca, uključujući i registre udruženja, zadužbina i fondacija. Stoga je veoma važno današnje bavljenje ovom temom“, naglasio je Tomislav Žigmanov, ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog.

Projekat „Ona zna“ će takođe promovisati i unaprediti različitost, jednakost i inkluziju u poslovnoj zajednici. „Primarno istraživanje rodnih razlika u zapošljavanju širom zemlje koje smo sproveli, pokazuje da uprkos tome što kompanije promovišu rodnu ravnopravnost, izazovi i dalje postoje, a sprovođenje mera ne garantuje efikasnost. Da bi ove mere bile od koristi i ženama i poslodavcima, treba kontinuirano pratiti indikatore rodne ravnopravnosti i obezbediti uslove za bolju primenu inkluzije i različitosti u radnom okruženju i sprovoditi inicijative za balansiranje poslovnog i privatnog života“, rekao je Stefan Lazarević, predsednik AmCham-a.

„U Srbiji više od 51% stanovništva čine žene, ali mnoge od njih nisu ostvarile svoj puni potencijal. Statistike nigde nisu ohrabrujuće, ali to ne sme da nas zaustavi. Mere i propisi postoje, ali nisu dovoljni sami po sebi. Izuzetno je važno menjati poslovnu i korporativnu kulturu u pravcu veće rodne ravnopravnosti i stvarati inkluzivno radno okruženje, što je dugotrajan proces koji zavisi i od rada na razbijanju stereotipa i predrasuda“, izjavila je Brankica Janković, poverenica za zaštitu ravnopravnosti.

Učesnici su na skupu razgovarali o izazovima u zapošljavanju sa kojima se žene, posebno iz ruralnih sredina, suočavaju u pronalaženju posla, razvoju karijere, pokretanju biznisa i obezbeđivanju finansijskih sredstava. „Projekat će u saradnji sa Centrom za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga razviti i sprovesti sveobuhvatan

program podrške zapošljivosti, koji se sastoji od usavršavanja, prekvalifikacije i pružanja usluga karijernog vođenja za žene. On će takođe uključiti podršku finansijskom opismenjavanju, preduzetničku obuku i mentorstvo. Program podrške će zatim biti repliciran u dodatna dva regiona Srbije u saradnji sa dve akreditovane regionalne razvojne agencije“, istakla je Gaja Montelatići, direktorka projekta „Ona zna“.

Projekat „Ona Zna“ finansira USAID a sprovodi Impact Hub. Ostali partneri na projektu su AmCham Srbija, Centar za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga i Erste banka. 

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

13 − 12 =