UVEK
SVEŽE
USLUGE

strategic

STRATEŠKE KOMUNIKACIJE

Strateški komunikacijski konsalting

Menadžment konsalting

Krizni menadžment

Upravljanje promenama

Treninzi za unapređenje komunikacijskih veština

Reputacijski menadžment

Interne komunikacije i građenje imidža dobrog poslodavca

Korporativna društvena odgovornost

Odnosi sa medijima

Evaluacija i merenje rezultata

creative-design

KREATIVA

Integrisane marketinške kampanje

Brend Marketing i PR

Kreativne kampanje

Dizajn

Produkcija sadržaja

Foto produkcija

Korporativne komunikacije

Influenser marketing

B2B komunikacije

event

DOGAĐAJI

Kreativni koncept, planiranje i menadžment događaja

Online događaji

Brendiranje događaja

Promocija događaja

Proizvodnja sadržaja

Opremanje objekta i logistika

Projektni menadžment i administracija

Budžetiranje događaja i finansijski menadžment

pa-1

PUBLIC AFFAIRS

Odnosi sa državnim institucijama

Strateško savetovanje i vođenje

Odnosi sa stejkholderima

Upravljanje rizicima

Istraživanja i analize

Javno zagovaranje

Lobiranje

digital

DIGITALNE KOMUNIKACIJE

Digitalni marketing

Digitalna strategija / savetovanje / treninzi

Content marketing

Vođenje društvenih mreža i oglašavanje

Google Ads i YouTube kampanje

Razvoj WEB platformi (mobile i desktop)

E-trgovina

Proizvodnja sadržaja

Digitalna produkcija

media_buying_icon_60x60

MEDIA BUYING

Predlog plana za lociranje medijskog budžeta

Paket po meri klijenata u odnosu na teme, ciljne grupe, vremenski period kampanje i raspoloživi budžet

Pregovaranje sa medijima o popustu i gratis objavama