O nama

NAŠE ZNANJE
NE PRESTAJE DA RASTE

Komunikacije koje stvaramo su strateški planirane, usaglašene, jasne, uverljive i konkretne.

OLAF TIM

O nama

Ljiljana Boljanović

Managing Director & Partner

O nama

Predrag Đurić

Financial Director & Partner

O nama

Maja Stojanović

Executive Director

O nama

Ana Milanović

Creative Director

O nama

Jelena Delić

PR Director

O nama

Mina Dević

Media Relations Director

O nama

Stefan Plavšić

Digital Communications Director

O nama

Milena Aleksić

Event & Production Director

O nama

Jelena Simić Milojević

Account Director

O nama

Marijana Adamović

Account Manager

O nama

Miloš Vranjanac

Social Media Manager

O nama

Ana Mladenović

Event Manager

O nama

Marina Rebić

Account Manager

O nama

Sara Stojković

Account Manager

O nama

Milena Stojanović

Social Media Manager

O nama

Miloš Dimitrijević

Senior Account Executive

O nama

Marko Karadžić

Senior Digital Creative

O nama

Ivana Nikodijević

Event Executive

O nama

Polina Čečina

Account Executive

O nama

Lana Lujić

Account Executive

O nama

Ana Ciglar

Designer

O nama

Marijana Pajčin

Finance Officer

O nama

Marina Protić

Office Manager