NAŠE ZNANJE
NE PRESTAJE DA RASTE

Komunikacije koje stvaramo su strateški planirane, usaglašene, jasne, uverljive i konkretne.

OLAF TIM

O nama

Ljiljana Boljanović

Managing Director & Partner

O nama

Predrag Đurić

Financial Director & Partner

O nama

Maja Stojanović

Executive Director

O nama

Ana Milanović

Event & Production Director

O nama

Jelena Delić

Head of PR

O nama

Sanja Grekulović Kurćubić

Account Director

O nama

Mina Dević

Media Relations Manager

O nama

Anja Nikolić

Key Account Manager

O nama

Stefan Plavšić

Head of Digital

O nama

Goran Tomić

Senior Designer

O nama

Milena Aleksić

Event Manager

O nama

Marijana Adamović

Senior Account Executive

O nama

Miloš Vranjanac

Community Manager

O nama

Iva Jocić

Account Executive

O nama

Milica Petaković

Account Executive

O nama

Anđela Petković

Event Assistant

O nama

Marijana Pajčin

Office Manager

O nama

Marina Protić

Office Manager