NAŠE ZNANJE
NE PRESTAJE DA RASTE

Komunikacije koje stvaramo su strateški planirane, usaglašene, jasne, uverljive i konkretne.

OLAF TIM

O nama

Ljiljana Boljanović

Managing Director & Partner

O nama

Predrag Đurić

Financial Director & Partner

O nama

Maja Stojanović

Executive Director

O nama

Ana Milanović

Creative Director

O nama

Jelena Delić

Head of PR

O nama

Jelena Simić Milojević

Account Director

O nama

Stefan Plavšić

Head of Digital

O nama

Milena Aleksić

Event & Production Director

O nama

Mina Dević

Media Relations Director

O nama

Anja Nikolić

Key Account Manager / Head of Influencer Marketing

O nama

Marijana Adamović

Account Manager

O nama

Miloš Vranjanac

Social Media Manager

O nama

Milica Veličković

Senior Account Executive

O nama

Ana Mladenović

Senior Event Executive

O nama

Iva Jocić

Account Executive

O nama

Sara Stojković

Account Executive

O nama

Marina Rebić

Account Executive

O nama

Milena Stojanović

Social Media Specialist

O nama

Anđela Petković

Event Executive

O nama

Miloš Dimitrijević

Account Assistant

O nama

Filip Koman

Designer

O nama

Marijana Pajčin

Finance Officer

O nama

Marina Protić

Office Manager