Potpisivanje Memoranduma o razumevanju između Vlade Republike Srbije i kompanije Rio Tinto u vezi implementacije Projekta “Jadar”

Beograd – Dana 24 jula 2017. godine, Vlada Republike Srbije i kompanija Rio Tinto potpisali su Memorandum o razumevanju (Memorandum) u vezi implementacije Projekta “Jadar”.

Memorandum će omogućiti formiranje zajedničkih radnih grupa između Vlade i kompanije kako bi se omogućio efikasniji razvoj Projekta “Jadar” kroz studijsku fazu i proces dobijanja dozvola, u skladu sa zakonom.

Projekat “Jadar”, koji kompanija Rio Tinto razvija u Srbiji, odnosi se na razvoj ležišta litijuma i borata svetske klase. Ukoliko se realizuje, projekat će moći da zadovolji značajan deo svetske potražnje za litijumom i boratima. Litijum i borati su esencijalni sastavni delovi proizvoda neophodnih za moderan život i ključni su za ljudski napredak. Koriste se za proizvodnju vitalnih proizvoda kao što su baterije za električna vozila, staklo i keramiku, đubriva i mnoge druge proizvode.

Projekat je trenutno u sred faze studijske razrade s početkom proizvodnje koja se očekuje 2023. godine, ukoliko studije opravdanosti projekta potvrde održivost i ukoliko se obezbede sve neophodne dozvole za njegovu implementaciju.

Izvršni direktor Rio Tinto grupacije Energija i minerali, jedne od pet proizvodnih grupacija Rio Tinta, Bold Batar, koji je posetio Srbiju početkom ovog meseca, je izjavio: “Rio Tinto vidi Srbiju kao atraktivnu investicionu destinaciju. Projekat “Jadar je važan deo razvojnog portfolija Rio Tinta.

Projekat ove veličine i tehničke složenosti zahteva vreme i ekspertizu od inicijalnog dizajna do pune realizacije. To možemo postići jedino uz podršku Vlade Srbije i lokalne zajednice.”

Potpisivanju Memoranduma prisustvovala je premijerka Ana Brnabić koja je tom prilikom izjavila: „Da bi se domaća privreda ravnomerno razvijala, neophodno je pokretanje ekonomskog razvoja na lokalu, a projekat “Jadar” značajno će uticati na razvoj Loznice i celog regiona.

Projekat angažuje domaće i svetske stručnjake koji pored socio-ekonomskih parametara posebnu pažnju posvećuju i zaštiti životne sredine, bez čega je svaki dalji napredak nezamisliv. Kompanija Rio Tinto do sada je uložila 90 miliona dolara u projekat Jadar, a pokretanje proizvodnje je planirano 2023. godine što potvrđuje dugoročnost i stabilnost projekta.

Povećanjem investicija u Srbiji direktno se ubrzava ekonomski rast i to je preduslov za unapređenje kvaliteta života svakog građanina, što je najvažniji zadatak Vlade Srbije“.

Sajmon Trot, izvršni direktor Rio Tinto So, uranijum i borati, koji je potpisao Memorandum u ime kompanije Rio Tinto, je rekao: “Veoma smo zadovoljni napretkom u potpisivanju Memoranduma o razumevanju, kojem svedočimo danas u Beogradu. Memorandum polaže temelje za efikasniju razradu našeg projekta kroz sve projektne faze, čime dovodimo Srbiju i Rio Tinto korak bliže cilju da postanemo vodeći izvor ponude za litijumom i boratima na svetskom nivou.”

Aleksandar Antić, ministar rudarstva i energetike, koji je potpisao Memorandum u ime Vlade Republike Srbije, je izjavio: “ U razvoj Projekta “Jadar”, kompanija Rio Tinto do sada je investirala oko 90 miliona američkih dolara.

Verujem da će potpisivanje Memoranduma o razumevanju ubrzati sve aktivnosti u procesu otvaranja rudnika i početka eksploatacije litijuma, što će kapitalno uticati na razvoj Srbije. Razvoj projekta u zadatim vremenskim okvirima, i njegova implementacija učiniće Srbiju ključnim prerađivačem dva veoma važna elementa – litijuma i bora – koji su bitni za savremeni razvoj.

Na taj način ćemo dati zamajac rastu srpske ekonomije”, istakao je ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić. rađanina, što je najvažniji zadatak Vlade Srbije“.

Projekat “Jadar” može doneti značajne dugoročne i održive koristi za Srbiju i lokalnu zajednicu tokom dugog perioda od više decenija za mnoge njene generacije. Projekat se implementira u skladu sa najvišim međunarodnim standardima bezbednosti i zaštite na radu, zaštite životne sredine i standarda saradnje s lokalnom zajednicom. Ukoliko projekat dobije sva odobrenja, kompanija planira da investira značajna kapitalna sredstva u njegov razvoj, izgradnju rudnika i novu, inovativnu tehnologiju za preradu jadarita.

Projekat “Jadar” je projekat razvoja ležišta litijum-borata svetske klase otkriveno od strane kompanije Rio Tinto 2004. godine u blizini Loznice, 160 km od Beograda. Ležište sadrži mineral jadarit, novi jedinstveni mineral koji je pronađen jedino u Srbiji. Ležište sadrži 136 miliona deklarisanih resursa. Projekat je trenutno u fazi izrade Studije prethodne opravdanosti projekta.

U cilju daljeg razvoja projekta, Rio Tinto će nastaviti blisko da sarađuje sa Vladom Republike Srbije na pitanjima koje su od fundamentalne važnosti za implementaciju projekta, kao što je dobijanje svih neophodnih dozvola u skladu sa zakonom, i na razvoju neohodne infrastrukture. Rio Tinto će takođe nastaviti da radi u partnerstvu sa lokalnom zajednicom, kako bi osigurali zajedničke koristi za sve zainteresovane strane uz puno poštovanje najviših međunarodnih standarda bezbednosti i zaštite na radu, zaštite životne sredine i standarda saradnje s lokalnom zajednicom.

U skladu s projektnim planom, Rio Tinto bi trebalo da donese svoju finalnu investicionu odluku i da počne s izgradnjom tokom 2020. godine. Prva proizvodnja, bazirana na novoj tehnologiji prerade, koju je komanija razvila, očekuje se tokom 2023. godine, ukoliko studije opravdanosti projekta potvrde održivost i ukoliko se obezbede sve neophodne dozvole za njegovu implementaciju.

Projekat “Jadar” je u stoprocentnom vlasništvu kompanije Rio Tinto. Kompanija je do sada investirala oko 90 miliona američkih dolara u razvoj ovog projekta.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

twenty + 10 =