Digital

Kreiramo sadržaj i oglase, i održavamo društvene mreže Facebook, Twitter i YouTube za potrebe kampanje „Investicije za rast“ u okviru projekta USAID Bep.