Community management

Kreiramo strategiju, osmišljavamo sadržaj i vodimo Facebook stranicu. Naš angažman uključuje i komunikaciju sa korisnicima na stranici, održavanje i razvijanje zajednice, kreiranje Facebook oglasa, optimizaciju i ciljanje korisnika na internetu, kao i izveštavanje i analizu efikasnosti Facebook kampanja.