PFIZER

Kreativna kampanja za Viagru

Uradili smo kreativni koncept i izradili vizuale, osmislili i realizovali billboard i web kampanju.