Engage for Agencies – Google alati za digital agencije

Organizovali smo prvi Google događaj u Srbiji za 400 učesnika i deset predavača. Prostor smo podelili na četiri zone – konferencijsku, VIP, zabavnu i salonsku.