Strateške komunikacije
     (sa potrošačima/korisnicima, medijima, vladom i državnim institucijama, zaposlenima, lokalnom zajednicom, poslovnim partnerima, konkurencijom,)
Korporativne komunikacije
Brend PR
Odnosi sa medijima
Public Affairs
Event menadžment
     (odnosi s medijima, nastupi u javnosti, krize, komunikacija sa teškim sagovornicima, interni PR, vizuelne komunikacije)
Kreativa
BTL
Korporativna društvena odgovornost
Interni PR
 
 
Detaljna lista usluga (A-Z)
Analize i konsalting povodom aktuelnih tema, trendova i pojava koje imaju ili mogu imati uticaja na poziciju klijenta u javnosti
Baze medija – formiranje i održavanje baze podataka relevatnih medija i novinara
Brend PR
BTL aktivnosti i kampanje, od ideje do realizacije
Digitalne komunikacije – online mediji, društvene mreže (Facebook, Twitter, Instagram LinkedIn…)
Dizajn – časopisi, knjige, brošure, katalozi, novinski i web oglasi, web sajtovi
Event management – osmišljavanje, organizacija i medijsko pokrivanje događaja i PR akcija (konferencije, sajmovi, okrugli stolovi, pres ture, interni događaji, proslave)
Informativni  materijali – dizajniranje i pisanje informativnih materijala (brošura, letaka, pozivnica i dr.)
Interni PR
Intervjui, tekstovi i prilozi u štampanim, elektronskim i online medijima – savetovanje, ugovaranje, priprema sadržaja
Izbor PR menadžera – Pomoć u izboru i/ili obuka
Knjiga grafičkih standarda – standardizacija i izrada
Korporativna društvena odgovornost (CSR) – savetovanje, CSR strategije, plasiranje informacija o CSR aktivnostima klijenta
Korporativni PR
Kreativa – osmišljavanje i realizacija kreativnih rešenja u kampanjama
Krizni menadžment – upravljanje krizom, reagovanje u kriznim situacijama, priprema za javne nastupe u slučaju kriznih situacija
Mapiranje stejkholdera
Media monitoring – praćenje i analiza izveštavanja medija; prikupljanje i analiza pres klipinga
Odnosi sa konkurencijom
Odnosi sa lokalnom zajednicom
Odnosi sa medijima – organizacija konferencija za novinare, pres tura, neformalnih susreta sa urednicima i novinarima, pisanje i distribucija saopštenja, pomoć u uspostavljanju i održavanju delotvornih odnosa sa novinarima i medijima
Odnosi sa poslovnim partnerima
Odnosi sa potrošačima/korisnicima usluga
Promotivni materijali – pisanje, dizajn, priprema za štampu i produkcija (plakati, flajeri, rol apovi, bilbordi, kalendari, reklamni materijali, brošure, katalozi, publikacije, knjige, interna glasila…)
Public Affairs – odnosi sa Vladom i državnim institucijama; političke, ekonomske i sektorske analize
Strategija komunikacije – osmišljavanje strategije za komunikaciju sa ciljnim grupama od posebnog značaja za klijenta i sa najširom javnošću (sa potrošačima/korisnicima, medijima, vladom i državnim institucijama, zaposlenima, lokalnom zajednicom, poslovnim partnerima, konkurencijom,)
Treninzi – odnosi sa medijima, nastupi u javnosti, krizni menadžment, komunikacija sa teškim sagovornicima, tailor – made treninzi
Vizuelni identitet, koncept i dizajn.