„Pravi trenutak za početak bavljenja sutrašnjom krizom je danas.
Jer, kada kriza počne, za to više nećete imati vremena.
Krizni menadžment daje odgovore na pitanja kako upravljati krizom, i kako sprečiti štetu, ili još veću štetu koja može naškoditi vašoj kompaniji, potrošačima, zaposlenima, zajednici u kojoj poslujete.
I vašem imidžu. I vašem biznisu.

Jedna od najužih specijalnosti agencije „Olaf&McAteer” je upravljanje krizama, kojima se uspešno bavimo već 12 godina.”

Ljiljana Boljanović, direktorka agencije „Olaf&McAteer” i predavač na predmetu „Krizno komuniciranje” na Fakultetu za medije i komunikacije


panic-button