SKOLA-ZA-TATA-MATE

Škola za tate (i tata-mate)

Osmislili smo i organizovali jedinstven projekat u zemlji i regionu – školu za tate koja pruža teorijska i praktična znanja za dolazak bebe u kuću. Projekat su podržali UNICEF i Sekretarijat za socijalnu zaštitu grada Beograda, a za četiri meseca školu je pohađalo preko 150 polaznika.