jti-dnevni-boravak

Podrška socijalnoj zaštiti starih

Organizovali smo otvaranje Dnevnog kluba za stare na Novom Beogradu u saradnji sa Sekretarijatom za socijalnu zaštitu Grada Beograda. Dobrom medijskom pokrivenošću projekta podigli smo svest o podršci koju JTI pruža socijalnoj zaštiti starih.