UNOPS

Kampanja “Evropa, to si TI”

Naš angažman na projektu odnosi se na nekoliko aktivnosti:

  • Osmišljavanje i organizaciju seminara za medije u Novom Pazaru, Nišu i Beogradu.
  • Medijsko pokrivanje predavanja na univerzitetima u Bujanovcu i Novom Pazaru,
    događaja u centru Prokuplja, Aleksinca, Leskovca, Novog Pazara i Priboja, kao i svih
    faza školskog takmičenja koje je u okviru kampanje organizovano.
  • Kompletnu komunikaciju na društvenim mrežama (Facebook, Twitter i
    Instagram).