Fresenius

Otvaranje fabrike Fresenius Medical Care u Vršcu

Osmislili smo koncept i organizovali svečano otvaranje nove fabrike za proizvodnju medicinskih sredstava za hemodijalizu kome je prisustvovalo 300 zvanica.

Visoki zvaničnici i veliki broj medija uslovili su protokol na visokom nivou tokom presecanja vrpce, obilaska fabrike i koktela.