NAŠE ZNANJE
NE PRESTAJE DA RASTE

Komunikacije koje stvaramo su strateški planirane, usaglašene, jasne, uverljive i konkretne.

OLAF TIM

O nama

Ljiljana Boljanović

Managing Director & Partner

O nama

Predrag Đurić

Financial Director & Partner

O nama

Maja Stojanović

Executive Director

O nama

Ana Milanović

Event & Production Director

O nama

Jelena Delić

Head of PR

O nama

Sanja Grekulović Kurčubić

Key Account Manager

O nama

Mina Dević

Media Relations Manager

O nama

Predrag Panić

Public Affairs Specialist & Business Development Manager

O nama

Anja Nikolić

Account Manager

O nama

Stefan Plavšić

Digital Account Manager

O nama

Goran Tomić

Senior Designer

O nama

Milena Aleksić

Event Manager

O nama

Marijana Adamović

Senior Account Executive

O nama

Ivana Živković

Digital Account Executive

O nama

Jelena Mihajlović

Event Executive

O nama

Miloš Vranjanac

Digital Account Executive

O nama

Iva Jocić

Account Executive

O nama

Milica Petaković

Account Executive

O nama

Marijana Pajčin

Office Manager